Aktualności


16.09.2019

Z angielskim za pan brat

Z angielskim za pan brat to cykl, w którym wyjaśniam ciekawe zagadnienia dotyczące języka angielskiego. W każdym poście chciałabym skupić na innym aspekcie tego języka, czy to słownictwie, czy gramatyce.

 

 

 

W tym tygodniu króluje słowo to execute, które ma następujące znaczenia:
1. wykonywać (np. obowiązek, rozkaz)
2. wykonywać, uruchamiać (program komputerowy)
3. przeprowadzać, wykonywać, realizować (np. plan), spełniać (np. wolę, testament)
4. stracić (skazańca), wykonać egzekucję

 

To execute może również kojarzyć się z egzekwowaniem, zatem w kontekście tłumaczenia umów wydaje się, że czasownik ten można by przetłumaczyć jako wykonanie umowy, jednak zwrot to execute a contract oznacza tyle, co podpisać, czyli zawrzeć umowę.

14.08.2019

Wycena tekstu

Zapewne każdy, kto zamierza skorzystać z usług tłumacza, zastanawia się, w jaki sposób wyceniana jest taka usługa. Podstawowym sposobem wyliczenia kosztu tłumaczenia czy korekty jest rozliczenie na podstawie strony rozliczeniowej. Oczywiście oprócz objętości tekstu na koszt tłumaczenia, bądź korekty składa się również poziom jego zaawansowania oraz czas, w jakim usługa ma być wykonana.